Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Rautiosaaren koulu ja päiväkoti

Koulu

Toiminta-ajatus: Tämän päivän tiedot ja taidot huomisen hyväksi. Oppilas on selviytyjä, joka oppii kokemalla ja tekemällä. Hän omaa nykyteknologian vaatimia valmiuksia tiedonhankinnassa. Työskentelytaitojen jatkuvalla harjoittamisella oppilaan kädentaidot auttavat selviytymään omatoimisestikin eri tilanteissa. Oppilas on yritteliäs, yhteistyökykyinen ja mukautumishaluinen. Oppilasta rohkaistaan
luovuuteen, jotta hänestä kasvaisi yksilöllinen, omat vahvuudet tunteva ja vahvan itsetunnon omaava kansalainen. Asennekasvatuksessa painotamme rehellisyyttä ja toiset huomioivaa käytöstä. Oppilas arvostaa ympäristöään ja ymmärtää tekojensa vaikutukset. Oppilas on työtä arvostava kulttuuriperinteen jatkaja.

Rautiosaaren koulu

Painotuksia: Musiikkikasvatuksessa oppilaita ohjataan säestämisessä, laulamisessa ja musiikin teoriassa. Erityisesti kuoromusiikissa koemme siirtävämme Rautiosaaren kylän kulttuuriperinnettä eteenpäin. Muotoilu ja kuvataiteet alueella jatkamme luonnonmateriaalien hyödyntämistä muotoilussa. Jäänveistotapahtuma toteutetaan helmikuussa. Englannin kielen opiskelussa tuemme erityisesti puhutun ja kuullun käyttöä. Luontaiset liikuntatavat ovat osa koulukulttuuriamme. Liikunnan merkitystä
kaikelle oppimiselle korostetaan koko lukuvuoden ajan. Matematiikassa ja luonnontieteissä hyödynnämme Comenius – projektia, jossa yhteistyökumppanimme Belgiasta, Itävallasta, Puolasta, Tshekin tasavallasta ja Virosta valitsevat koulun alueelta puun jota oppilaat seuraavat koko lukuvuoden ajan raportoiden ja tutkimuksia tehden.

Kodin ja koulun yhteistyössä pääpaino on luontaisessa yhteistyössä. Erilainen oppija – teemaa käsittelemme koko koulun yhteisessä vanhempainillassa. Tavoitteena on auttaa kasvattajia ymmärtämään lasten yksilöllisestä kehityskäyrästä. Toisen ihmisen huomioiminen on meidän pitkän tähtäimen tavoitteita. Tämä näkyy mm. kummijärjestelmänä koulussamme. Oppilaat 5. ja 6. luokalta ovat saaneet koulukumminsa ensimmäiseltä ja toiselta luokalta. Näillä keinoilla haluamme luoda mahdollisimman turvallisen oppimisympäristön. Koulu tukee lasten kerhotoimintaa tekemällä yhteistyötä 4h -järjestön ja Rovaniemen kansalaisopiston kanssa.

Rautiosaaren koulu Peda.net - kouluverkkosivuilla

 

Päiväkoti

Rautiosaaren päiväkoti on perustettu syksyllä 1976 ja on siten vanhimpia päiväkoteja nykyisessä Rovaniemen kaupungissa. Aikaisemmin kylällä toimi vanhempien ylläpitämä yksityinen päiväkoti. Päiväkoti oli kylällä tarpeen, sillä alueella asui paljon nuoria lapsiperheitä. Vanhemmat työskentelivät vanhainkodilla, joka sijaitsee päiväkodin välittömässä läheisyydessä.

Nykyisin Rautiosaaren päiväkoti palvelee myös Alakorkalon, Hirvaan ja Pahtajan lapsiperheitä. Päiväkodilla annetaan myös esiopetusta. Päiväkoti toimii koulun yhteydessä

 

Osoite: Huhtavainiontie 4, 97110 Rautiosaari


Päivitetty viimeksi: 12.4.2024   Sivuston ylläpito OuRait Oy